Partner

O firmie

Witamy serdecznie na stronie internetowej Metal Partner. Profilem naszej dzia�alno�ci s� okucia budowlane polskiego producenta LOB S.A.


Na polskim rynku dzia�amy pr��nie, dostosowujemy si� do potrzeb klienta. Zaopatrujemy firmy produkcyjne, handlowe, us�ugowe, instytucje, spó�dzielnie itd. Mamy nadzieje, �e przygotowany dla Pa�stwa katalog produktów, pozwoli dokona� trafnego wyboru.

Zapraszamy do wspó�pracy!

Metal Partner Kalisz - Projekt i wykonanie Danno Design & Media